O projektu

Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území

„Úřady veřejné správy by se měly přibližovat občanům, nikoli občané úřadům“

Popis projektu

Projekt se zabývá využitím prostorových dat pro plánování a rozvoj veřejných služeb a služeb veřejné správy. Záměrem projektu je zohlednit potřeby občanů při územní lokalizaci veřejných služeb. Za tímto účelem jsou sledovány vzorce prostorového chování populace, ze kterých lze odvodit optimální rozmístění služeb v území. K tomu je zapotřebí zajistit kvalitní analytické podklady založené na aktuálních a validních datech. Součástí projektu je proto nákup dat z geolokační sítě mobilních operátorů ve formě databáze anonymizovaných statistických údajů, realizovaný prostřednictvím veřejné zakázky.

Získané databáze představují unikátní zdroj dat o každodenní mobilitě obyvatel se širokým využitím napříč veřejnou správou. Díky unikátnímu nastavení způsobu sběru geolokačních dat a jejich prvotní analýzy přestavují již výsledné údaje samotný model mobility populace Česka. Na základě vyhodnocení pokročilých prostorových analýz zejména o denních dojížďkových proudech obyvatel a přirozených meziobecních vazbách jsou pak modelovány dojížďkové regiony. Tato regionalizace odráží přirozené koncentrační procesy a dojížďkové vztahy každodenní mobility občanů. Díky takovýmto modelům lze efektivně lokalizovat veřejné služby.

Cíl projektu

Cílem projektu je navrhnout případné změny administrativní struktury státu korespondující s přirozenými vzorci chování obyvatel zjištěných z geolokačních dat mobilních operátorů. Cílovým stavem je nastavit strukturu územněsprávního členění tak, aby občané mohli cestu na úřad spojit s jinými (pro sebe přirozenými) aktivitami, např. prací, školou, nákupy, návštěvou lékařských, kulturních, či sportovních zařízení.

Hlavním výstupem projektu je  příprava konkrétních návrhů a doporučení pro rozmístění služeb veřejné správy a územní organizaci úřadů pro jejich ideální koordinaci, výkon jednotlivých agend a jejich územní dostupnost pro občany. Tyto návrhy byly implementovány do akčních plánů strategického dokumentu pro rozvoj veřejné správy: Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 (KOVES) schváleného vládou ČR.

Partneři projektu

 

Realizace projektu: 1. 2. 2020 – 30. 4. 2024

Registrační číslo projektu: GG-PDP1-001

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021 v rámci programu Řádná správa (více zde)

Napsali o nás

5. 12. 2023 iDNES.cz: V Praze žije o 200 tisíc lidí víc, než tvrdí data ČSÚ, ukazuje analýza SIM karet.

5. 12. 2023 ČT24: V Praze žije asi o 200 tisíc lidí víc, než uvádí ČSÚ. Data operátorů ukázala skutečný pohyb obyvatel.

5. 12. 2023 MobilMania.cz: V Brně a Praze žije víc lidí, než se myslelo. Ministerstvo získalo data o pohybu SIM karet od operátorů.

29. 4. 2024 Hospodářské noviny: V Praze se ve čtvrtek pohybuje 1,4 milionu lidí, v neděli sotva milion. Data z mobilů radnicím napovědí o pohybu lidí.

29. 5. 2024 Asociace organizací cestovního ruchu: O možnostech využití geolokačních dat z projektu Ministerstva vnitra diskutovali odborníci v Praze.